edge-slider-1

Vi er her for deg

Møteplassen i butikken er en viktig del av det å skape et sosialt samlingspunkt som vi har manglet i bygden. Ved å starte opp igjen butikkdriften på Samhald skaper vi også nye arbeidsplasser, og med din hjelp kan vi kanskje bli flere.